วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป กับดินแดนในประเทศการพัฒนาแล้ว

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป ถ้าหากว่าพูดถึงยุโรปหลาย ๆ คนก็จะนึกถึงดินแดนที่รวมไปด้วยประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งวิธีการดำเนินชีวิต และวิธีการทำงานของเขานั้น แตกต่างจากประเทศในแถบเอเชียที่ถูกจัดให้เป็นประเทศกำลังพัฒนาเป็นอย่างมาก

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ในยุโรปนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงาน ซึ่งจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์ของ การทำงาน มากกว่า เวลาเข้างาน ซึ่งในหลาย ๆ บริษัทนั้นก็จะมีการลงเวลาเข้างานเหมือนเหมือนกันกับบริษัทในเอเชีย แต่สำหรับเรื่องวันเข้าทำงานนั้นอาจจะมีความแตกต่าง และบริษัทนั้นมุ่งเน้นให้พนักงานของตัวเองมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น

หากจะเปรียบเทียบกันกับบริษัทในแถบประเทศเอเชียที่ทำงาน 5-6 วันใดในยุโรปนั้นจะอนุญาตให้พนักงานเข้ามาทำงานเพียงแค่สัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น (ซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศ และทุกบริษัทจะดำเนินการในลักษณะนี้) ส่วนวันที่เหลือน้ำพนักงานสามารถที่จะทำงานมาพักที่บ้านได้

หรือบางบริษัทนั้นก็ให้เป็นวันหยุดไปเลย เพื่อที่จะให้พนักงานนั้นมีเวลาได้พักผ่อน และใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น และมันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานในวันที่พวกเขามาทำงานที่ออฟฟิศนั้นเพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป
วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป และความสำคัญในเรื่องของการทำงาน

สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในออฟฟิศ นั่นก็ถือ เป็นเรื่องที่บริษัทต่างๆในยุโรปให้ความสำคัญ ในแต่ละบริษัทนั้นมักจะมีห้องพักผ่อนให้กับพนักงานเพื่อที่จะให้พนักงานนั้นสามารถใช้เวลาที่ว่างจากการทำงานมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือ หรือว่าทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายในระหว่างการทำงานได้ด้วย

นี่ยังไม่รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ที่บริษัทจำเป็นจะต้องจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานนั้นมีความผ่อนคลาย และเป็นสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c r e d i t : ufabet1688

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Related Post

สารานุกรมผียุโรป แวมไพร์

สารานุกรมผียุโรป แวมไพร์สารานุกรมผียุโรป แวมไพร์

ในฝั่งยุโรปนั้นก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี ไม่แตกต่างจากของไทยเรา แต่ผี และเรื่องเล่าของทางฝั่งยุโรปนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ และลักษณะแตกต่างจากของไทยมาก

A Very Cold War

รัสเซียกำลังเผชิญหน้ากับ สงครามเย็น A Very Cold Warรัสเซียกำลังเผชิญหน้ากับ สงครามเย็น A Very Cold War

นับตั้งแต่อดีตกาลเรื่อยมาสำหรับรัสเซีย เรียกได้ว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศคือพื้นที่ปลอดภัย เพราะถูกป้องกันด้วยอากาศที่หนาวเย็นของน้ำแข็งจากทะเลอาร์กติกที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ มีอากาศที่หนาวเย็นถึงขั้นเลวร้ายที่มนุษย์สามารถเดินทางผ่านบริเวณนี้ได้ยาก แต่ช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้