รัสเซียกำลังเผชิญหน้ากับ สงครามเย็น A Very Cold War

A Very Cold War

นับตั้งแต่อดีตกาลเรื่อยมาสำหรับรัสเซีย เรียกได้ว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศคือพื้นที่ปลอดภัย เพราะถูกป้องกันด้วยอากาศที่หนาวเย็นของน้ำแข็งจากทะเลอาร์กติกที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ มีอากาศที่หนาวเย็นถึงขั้นเลวร้ายที่มนุษย์สามารถเดินทางผ่านบริเวณนี้ได้ยาก แต่ช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ เนื่องจากสภาวะโลกร้อน อาจทำให้รัสเซียจะต้องพบกับ สงครามที่เย็นที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเรียกติดตลกว่า A Very Cold War

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

A Very Cold War
A Very Cold War

A Very Cold War กับปัญหาสภาวะโลกร้อน

เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือเริ่มละลาย แน่นอนว่าทางตอนเหนือที่อยู่ติดกับมหาสมุทรอาร์กติกของรัสเซียด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองในฤดูร้อนปีที่ผ่าน ๆ มา จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็ง พอน้ำแข็งละลาย ก็ทำให้สามารถเดินทางโดยเรือผ่านเข้ามาทางนั้นได้ ทำให้รัสเซียต้องเพิ่มกำลังทหารที่ไปประจำการที่แนวชายแดนอาร์กติกทางตอนเหนือ และยังคงมีการเพิ่มกำลังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดการประชุมของประเทศในกลุ่มอาร์กติก เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงในเรื่องนี้ในเมือง Reykjavik ประเทศ Iceland โดยรัสเซียรับเป็นประธานของการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกประเทศ

เพราะในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงของชายแดนระหว่างสองประเทศทั้งรัสเซีย และมอสโคว ซึ่งต้องตกลงกันในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงจำนวนทหารที่จะให้ไปประจำการในเขตดังกล่าวด้วย

เป็นที่น่าจับตามองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะกระทบต่อด้านใด ๆ ในสถานการณ์ระหว่างประเทศหรือในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่า เพราะตอนนี้ก็เป็นเพียงความกังวลในเรื่องของการปกป้องชายแดนเท่านั้น

อ่านเรื่อง ศุกร์ 13 กับความเชื่อเรื่องตัวเลข

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

credit : ufa168

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Related Post

ศิลปะคลาสสิก

ศิลปะคลาสสิก ยุคกรีกโบราณและโรมันศิลปะคลาสสิก ยุคกรีกโบราณและโรมัน

ศิลปะคลาสสิก กรีกโบราณมีความโดดเด่นท่ามกลางวัฒนธรรมโบราณอื่น ๆ ในด้านพัฒนาการของการพรรณนาถึงร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติ แต่ในอุดมคติซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปผู้ชายเปลือยมักเป็นจุดสนใจ

การอพยพ

การอพยพ และการโยกย้ายในทวีปยุโรปการอพยพ และการโยกย้ายในทวีปยุโรป

แม้จะมีการเสียชีวิตอย่างหนักซึ่งเป็นผลมาจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยุโรปก็เป็นแหล่งของผู้อพยพตลอดยุคปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการค้นพบทางภูมิศาสตร์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ปัจจัยทั้ง

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป กับดินแดนในประเทศการพัฒนาแล้ววัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป กับดินแดนในประเทศการพัฒนาแล้ว

วัฒนธรรมการทำงานของชาวยุโรป ถ้าหากว่าพูดถึงยุโรปหลาย ๆ คนก็จะนึกถึงดินแดนที่รวมไปด้วยประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งวิธีการดำเนินชีวิต