Tag: ความเชื่อ

ศุกร์ 13

ศุกร์ 13 กับความเชื่อเรื่องตัวเลขศุกร์ 13 กับความเชื่อเรื่องตัวเลข

คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางฉันท์ใด ฝรั่งก็ต้องมีความเชื่อเป็นของตัวเองเหมือนกัน และเรื่องของวันแห่งความโชคร้ายอย่าง ศุกร์ 13