ศิลปะคลาสสิก ยุคกรีกโบราณและโรมัน

ศิลปะคลาสสิก

ศิลปะคลาสสิก กรีกโบราณมีความโดดเด่นท่ามกลางวัฒนธรรมโบราณอื่น ๆ ในด้านพัฒนาการของการพรรณนาถึงร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติ แต่ในอุดมคติซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปผู้ชายเปลือยมักเป็นจุดสนใจ ระหว่างประมาณ 750 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล เป็นที่น่าทึ่งตามมาตรฐานศิลปะโบราณ และในผลงานที่ยังเหลืออยู่จะเห็นได้ดีที่สุดในประติมากรรมกรีกโบราณ แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีการใช้เทคโนโยลีเข้าไปช่วยในการบูรณะมาบ้างแล้ว เนื่องจากเกิดความเสียหายไปมากจากของเดิมที่การเสียหายจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่มีการทาสีที่แตกต่างกัน เครื่องปั้นดินเผาสีดำและเครื่องปั้นดินเผาสีแดง ที่ก็ได้รับความนิยมตามมาติดๆ และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวกรีกพอสมควร

ศิลปะคลาสสิก โรมันได้รับอิทธิพลจากกรีก

บางส่วนสามารถนำมาถ่ายทอดส่งต่อให้คนคนรุ่นต่อมาๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือ ประติมากรรมกรีกโบราณ แต่ก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศิลปะอีทรัสคันในท้องถิ่นของอิตาลี ประติมากรรมถือได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะที่สูงที่สุดของชาวโรมัน แต่การวาดรูปก็ยังได้รับการยกย่องอย่างมากเช่นกัน ประติมากรรมโรมันส่วนใหญ่มีแบบมาจากชนชั้นสูงของสังคมเช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของเทพเจ้า 

อย่างไรก็ตามภาพวาดโรมันมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ในบรรดาภาพวาดโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่คือภาพวาดฝาผนังซึ่งส่วนมากมาจากวิลล่าในกัมปาเนียทางตอนใต้ของอิตาลีโดยเฉพาะที่ปอมเปอีและเฮอร์คิวลาเนียม 

ศิลปะคลาสสิก
Augustus of Prima Porta

*Augustus of Prima Porta รูปปั้นของจักรพรรดิ Augustus ศตวรรษที่ 1 พิพิธภัณฑ์วาติกัน ตัวอย่างศิลปะโรมัน

สถาปัตยกรรมคลาสสิกโบราณ

วิหารพาร์เธนอนเอเธนส์ประเทศกรีซเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ

สถาปัตยกรรมกรีกโบราณผลิตโดยคนที่พูดภาษากรีกซึ่งมีวัฒนธรรมรุ่งเรืองในแผ่นดินใหญ่ของกรีก หมู่เกาะเพโลพอนนีส หมู่เกาะอีเจียน และในอาณานิคม อนาโตเลีย และ อิตาลี ในช่วงประมาณ 900 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 1 สถาปัตยกรรมกรีกโบราณมีความโดดเด่นด้วยลักษณะที่เป็นทางการสูงทั้งโครงสร้างและการตกแต่ง คำศัพท์ที่เป็นทางการของสถาปัตยกรรมกรีกโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมออกเป็นสามคำสั่งที่กำหนดไว้: Doric Order, the Ionic Order และ Corinthian Order จะมีผลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมตะวันตกในยุคต่อมา ซึ่งผลงานเหล่านี้สามารถหาชมได้ในพิพิธภัณฑ์

============================ เสือมังกร ============================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ ทั่วโลกที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิตพิพิธภัณฑ์ ทั่วโลกที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต

ในการเดินทางไปทั่วโลกนั้นแต่ละคนก็มีเป้าหมายต่างกันไป บางคนอยากจะออกไปเปิดโลก เปิดหูเปิดตาให้กว้าง เรียนรู้วัฒนธรรม หรือบางคนไปตามเทรนด์