ความขัดแย้งของ Neoclassicism จินตนิยมและสัจนิยม

neoclassicism

Neoclassicism เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18 ในขณะที่การเคลื่อนไหวต่อต้านโรโกโก ต้องการที่จะกลับไปสู่ความเรียบง่ายความเป็นระเบียบและ ‘ความบริสุทธิ์’ ของศิลปะคลาสสิกโดยเฉพาะกรีกและโรมโบราณ นีโอคลาสสิกเป็นองค์ประกอบทางศิลปะของการเคลื่อนไหวทางปัญญาที่เรียกว่าการตรัสรู้ นีโอคลาสสิกแพร่หลายในยุโรปตลอดศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร

แต่อันที่จริงนีโอคลาสสิกก็สามารถมองได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นเดียวกับศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปะนีโอคลาสสิกที่ให้ความสำคัญกับระเบียบสมมาตรและความเรียบง่ายแบบคลาสสิก รูปแบบทั่วไปในศิลปะนีโอคลาสสิก ได้แก่ ความกล้าหาญและสงครามเหมือนกับที่เราจะเห็นได้ทั่วไปในศิลปะกรีกและโรมันโบราณ Ingres, Canova และ Jacques-Louis David เป็นหนึ่งในนักนีโอคลาสสิกที่มีชื่อเสียงที่สุด

neoclassicism

จินตนิยมปฏิเสธสุนทรียศาสตร์ของ Neoclassicism

เช่นเดียวกับ Mannerism ปฏิเสธ Classicism จินตนิยมปฏิเสธสุนทรียศาสตร์ของ Neoclassicists โดยเฉพาะการมุ่งแต่วัตถุ และ การบังคับความเป็นธรรมชาติของ Neoclassicism นิยมใช้วิธีการเชิงบุคคลและอารมณ์มากกว่าในศิลปะ เน้นที่ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อพรรณนาถึงพลังและความสวยงามของโลกธรรมชาติและอารมณ์

ศิลปะแนวโรแมนติกมักใช้สีเพื่อแสดงความรู้สึกและอารมณ์ ศิลปะโรแมนติกได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและเทพนิยายกรีกและโรมันโบราณ แต่ยังใช้คุณสมบัติด้านความงามส่วนใหญ่จากยุคกลางและโกธิคตลอดจนตำนานและตำนานพื้นบ้าน บรรดาศิลปินแนวโรแมนติกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้แก่ Eugène Delacroix, Francisco Goya, J.M.W. Turner, John Constable, Caspar David Friedrich และ William Blake ซึ่งก็ยังมีผลงานมากมายจัดโชว์ในพิพิธภัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าคุณเป็นสายอาร์ทก็น่าจะเคยได้ดูผลงานของศิลปินเหล่านี้ผ่านตามาบ้าง

============================= sa gaming ===========================

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

การใช้ชีวิตในนอร์เวย์

ด้านแย่ ๆ เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในนอร์เวย์ด้านแย่ ๆ เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในนอร์เวย์

การใช้ชีวิตในนอร์เวย์ – นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้น ๆ ของโลก

ศิลปะยุคกลาง

ศิลปะยุคกลาง และศิลปะแบบไบแซนไทน์ศิลปะยุคกลาง และศิลปะแบบไบแซนไทน์

ศิลปะยุคกลาง สามารถแบ่งได้อย่างกว้างขวางเป็นศิลปะไบแซนไทน์ของอาณาจักรโรมันตะวันออกและศิลปะแบบกอธิคที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกในช่วงเวลาเดียวกัน นี่เป็นยุคที่ผู้คนน่าจะคุ้นตากันมากที่สุดเพราะน่าจะเคยเห็นผ่านๆตามาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในพิพิธภัณฑ์ หรือในสื่อต่างๆ