Day: July 22, 2019

วัฒนธรรมการดื่มชา

วัฒนธรรมการดื่มชา กับชาวอังกฤษวัฒนธรรมการดื่มชา กับชาวอังกฤษ

ถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษ ประเทศที่ดูผู้ดี๊ผู้ดีก็จะต้องนึกถึงการดื่มชาอย่างแน่นอน ที่จริงแล้วชาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีคนดื่มมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากน้ำเปล่าเลยนะ